دوستی قدیمی

توضیح حدیثی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام درباره دوستی های قدیمی

حدیثی از مولا علی علیه السلام که می گوید :

دوستی های قدیمی را تازه نکنید زیرا آدمی تغییر می کند ...

شاید در مورد ازدواج مجدد همسر قبلی صادق نباشد ...

لطفا حدیث را ارسال بفرمایید.