خشک وتر در قرآن

آیا قرآن (نعوذ بالله) دروغ می گوید؟ (هیچ چیزی در قرآن فروگذار نشده)

«بسم الله الرحمن ارحیم»


با سلام

در آیات 38 و 59 سوره ی انعام این مضمون هست که « هیچ چیزی در قرآن فروگذار نشده » :Moteajeb!:.در صورتی که ما میبینیم خیلی از احکام ما هست که در قرآن مسطور نشده است:Gig: مثلا نحوه ی نماز خواندن یا غسل کردن یا...


با این وجود آیا نعوذ بالله قرآن دروغ میگوید؟:Gig: