حسابرسی اعمال

زندگی اجتماعی و بازخواست تنهایی (۲)

انجمن: 

سلام.
خداوند چگونه می خواهد و چگونه می تواند در دادگاهش در قیامت علت ها و عوامل جبری که در زنجیره ای به هم پیوسته هستند که بقای زندگی هر فرد در دنیا به پاره نشدن این زنجیره است را در نظر بگیرد و هر کس می تواند ادعای بر حق بکند علت شقاوتش شرایط جبری است که به دلیل جریان زندگی ( همانند رودخانه که در خلاف جهت حرکت کردن خرد شدن است ) نمی شود تک نفره با آن مبارزه کرد و چه تضمینی بر ننداختن تمام تقصیرها به گردن اختیار وجود دارد و دیگر حق اعتراض وجود نداشته باشد؟