حریم خصوصی،جنگ نرم،هجوم دشمن،مقاومت اسلامی

حریم خصوصی و چگونگی مقابله با هجوم تدریجی دشمن در شکستن حریم خصوصی افراد و اشخاص

بنام خدا.

اهمیت احترام به حریم خصوصی همه افراد و آحاد جامعه تا راههای مختلف و هجوم تدریجی دشمن به حریم خصوصی افراد و اشخاص و شکستن این حریمها و حرمتها تا راه حل ها و راهکارها؟

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان که ماه بندگی و عبودیت بدرگاه حق میباشد میخاستم مطالبی را عرض نمایم که بهتر دیدم این مطالب را ابتدا با طرح یک سوال مرتبط آغاز نمایم:
{البته لازم به توضیح میباشد که ظاهر سوال مربوط به بخش قران و حدیث خواهدبود اما باطن آن با توجه به حریم خصوصی و جنگ نرم و هجوم دشمن و مقاومت اسلامی مربوط بهمین بخش و همین انجمن خواهدبود لذا با کسب اجازه سوال را مطرح مینمایم که انشاا... شروع کننده بحث باشد}

آیا درقران یا احادیث به حریم خصوصی انسانها {یا مصادیق آن} اشاره یا توجهی شده و بلکه برای آن احترامی قائل بوده یا خیر؟

{توضیحات ضروری:}
چندی پیش رهبر معظم انقلاب {بمناسبت15خرداد} یک سخنرانی ایراد فرمودند که در این سخنرانی به نکته ای اشاره فرمودند که احتمالا همه کم و بیش انرا شنیده اید که این موضوع تا حدودی توجه مرا نیز بخود جلب نمود که البته اگر کمی دقیقتر هم به آن بنگریم خواهیم دید که ارتباط مستقیم و نزدیکی خواهدداشت با حریم خصوصی و جنگ نرم و هجوم دشمن و .. و مهمتر ، مقاومت انسانی و اسلامی ما انسانها و مردم در مواجهه با اینگونه حرفها و شنیده ها یا حقایق و تهمتها که در اینجا سعی دارم بنا به وظیفه والبته تا حد توان مطالبی عرض نمایم که انشاا... مفید واقع شوند{و البته بعد از پاسخ کارشناس محترم و در صورت ادامه ، با حضور و مشارکت شما اعضا محترم و دوستداران انقلاب و ایران و مخصوصا طرفداران حفظ حریم خصوصی یا عدم هنک حرمت ، که انشا... بدان پرداخته تا انشاا... همگان بهتر بدانیم که حریم خصوصی چیست و حفظ و احترام به آن و مصادیق آن تا چه اندازه مورد توجه انسانها و ملل متمدن جهان بوده و حتی خداوند و قرآن و دین اسلام و قانون اساسی ما نیز تا چه اندازه آنرا واجب و ضروری دانسته است}

نمونه های قرانی: