جای نماز

نماز خواندن در محل بدون رضایت صاحب آن

انجمن: 

سلام

یه سوالی داشتم!

زندگی با دایی توی یه خونه که اون هم اجاره نگیره.

اما اجازه ندادن اون برای خوندن نماز چه حکمی داره؟

و اگر اجازه بده و بگوید به این طریق نماز بخون یعنی

تورو از روش که خودت نماز میخونی منع کند چه حکمی دارد؟ اشکال دارد نماز خوندن؟

ایا این ملک از جمله غصبی به شمار میره یا خیر؟

حکم نماز خوندن توی این جوری خونه چیه؟ باعث باطل شدن نماز میشه یا خیر؟

آیت الله خامنه ای