جام

فوتبال، جام جهانی 2014 (دقایقی برای بیداری)

سلام دوستان خوبم!
از آنجا که گفته اند:
ای برادر! قصّه چون پیمانه است
معنی اندر وی بسان دانه است
دانه ی معنی بگـیرد مرد عـقل
ننگرد پیمانه را گر گشت
در این تاپیک می خواهیم نگاهی دیگر به بازیهای جام جهانی فوتبال 2014 بیندازیم زیرا در این پهنای بی منتهای هستی ذره ای نیست که قابل درس آموزی و عبرت گیری نباشد.
باشد که گفته هامان در این تاپیک نیز سرمشقی برای روشمندی تفکر و اندیشه جویندگان حقیقت باشد.
بفرمایید! شما نیز ما را از لقمه های عقلی اندیشه تان بهره مند سازید.