تفاوت تقویم

چرا در ایران از تقویم میلادی و قمری استفاده نمی شود؟!

سلام میشه بکین چرا کشور ما تقویم  رو به سال خورشیدی حساب میکنن ولی کشور های دیگر به سال قمری و یا میلادی حساب میکنن؟؟ دلیلش چیه ؟و چراما مسلمانیم به قمری عمل نمی کنیم وقتی دولتمون اسلامی هست