تغطیه راس

چرا شخصی که برای اعمال حج مُحرم شده، نباید غسل ارتماسی انجام دهد؟

انجمن: 

سلام
در کتاب مناسک حج آمده است:

«شخصی که برای اعمال حج احرام بسته است و محرم شده است نباید غسل ارتماسی انجام دهد».
لطفا علت این حکم را توضیح دهید.
از این که سوال من را مورد بررسی قرار دادید از شما سپاسگزارم.