تعریف علم

تقاضای توضیح عبارتی از کتاب آداب الصلوة

انجمن: 

باسمه تعالی شأنهسلام علیکم
اساتید و بزرگواران کاربر ؛ لطفا در مورد منظور و مفهوم عبارت زیر از کتاب « آداب الصلوة » حضرت امام خمینی رحمةالله علیه مساعدت بفرمائید.

« ....... در تعریف فلسفه اعاظم ارباب صناعت فرمودند: هی صیرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم فی صورته و کماله » « آداب الصلوة- فصل پنجم- ص 20 »

ترجیحا سئوالات زیر مد نظر باشند:

1- منظور از اعاظم ارباب صناعت ؟
2- منظور و مفهوم عبارت ؟
3- ارتباط عبارت با موضوع این فصل کتاب که محافظت از نماز است؟

پیشاپیش از شما تشکر می کنم