تبعیت از نبی

بررسی عقلانی تبعیت از نبی

انجمن: 

سلام. انبیاء الهی، مردم را به تبعیت بی چون و چرا از خویشتن دعوت فرموده اند. چند سؤال:

1.آیا انبیاء در تمام زمینه های غیر وحیانی، همچون تجارت و کشاورزی هم دانش و تخصص دارند که باید در این زمینه ها از آنها تبعیت کرد؟

2.آیا تبعیت از یک انبیاء منجر به از بین رفتن آزادی و قدرت نقد و فکر خلاق مردم نمی شود؟