تاثیر ادعیه

این دعا را بخوانید تا به بهشت بروید ؛ یعنی به همین قاطعیت؟؟؟

انجمن: 

این احادیثی که با قاطعیت با انجام چندتا کارآسون یا خوندن فلان دعا وعده بهشت میدن، جعل یا تحریف یا ....نشده؟اصلا درسته؟
بنظرم با عقل جور در نمیاد هر آدمی با هر سابقه ی رفتاری خوب یا بد با خوندن مثلا ی سوره یا دعا جزو بهشتی ها بشه....