بوسیدن دست

بوسیدن دست دیگران در منابع دینی

سلام بر شما در کلیپی از شبکه های وهابیت شبهه ای مطرح بود دال بر اینکه بوسیدن دست حرام می باشد واینکه مردم دست علما را می بوسند مثل عبادت غیر خدا است. این شبهه بر اساس این روایت از امام رضا ع بود: لا یقبل الرجل یدالرجل فان قبله یده کالصلاه له. حال سوال این است معنای این روایت چیست آیا هر گونه بوسیدنی را مورد نظر دارد یا خیر؟ متشکر می شم توضیح بفرمایید.