به گناه انداختن دیگران،

آیا انحراف دیگران و به گناه انداختن آنها باعث حق الناس میشود؟

[=&quot] ایا انجام دادن عملی که باعث به گناه افتادن دیگران شود موجب گناه حق الناس میشود؟ مثلا راهنمایی غلط به کسی دادن یا انجام عمل خلافی در بین عموم که باعث الگو برداری دیگران شود یا وسوسه کردن ایشان یا فراهم کردن امکانات گناه برایشان یا....[/][=&quot][/]

[=&quot]برای جبران ان باید چه کرد؟؟ [/]