بدحجابی نزدیکان

بدحجابی نزدیکانم را چگونه تحمل کنم؟

سلام سوال درباره مشکلات حجابی نزدیکان از محارم (از نامحارم شاید بهتر باشه یک همجنس راهنمایی شون کنه یا محرم شون) مانند جوراب نازک از محارم نزدیک که بزرگتره چطور بفهمم که شرایط نهی از منکر رو هست؟ یعنی تنها راه تحمل کردن وضع موجوده؟ ایشون محمد و آل محمد علیهم السلام رو قبول دارند ولی ممکنه اگر حدیثی و یا حکمی از مراجع تقلید یا شاید حتی اگر از مرجع تقلید خودشون بیارید قبول نکنند یا ممکنه مرجع خاصی نداشته باشن بدلیل عدم اطلاع یا هر دلیلی. می دونم خودم هم کم خطا یا بی گناه نیستم ولی بعضی موارد دیگری رو آزار میده مانند باز بودن مو و آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن جلوی نامحرمان