باور به قرآن

راه های ایجاد باور نسبت به قرآن کریم

انجمن: 

سلام 

لطفا در رابطه با دلایلی که میتونه باعث بشه یک شخص به طور کامل به قرآن و آموزه های قرآن ایمان بیاره توضیح بدید. دلایلی که برای ایجاد ایمان و اعتماد کامل کافیه.

ممنون.