اهانت به مقدسات

در برابر توهین ها چه کنیم؟

با سلام

امروزه برخی افراد بخصوص قشر جوان دچار نوعی گستاخی در برابر مقدسات دینی شده و افرادی هستند با عناوین آزاد اندیش آتئیست انسان گرا و .. که به مقدسات دینی توهین های رکیکی می کنند.بنده بطور تصادفی در فضای مجازی و نیز در فضای حقیقی بارها آنرا شاهد بوده ام.

این توهین ها باعث شده قداست مقدسات در نظر مردم کم شود.و دیگر اون واکنش مقابل صورت نگیرد.

میخواستم بدانم باید چه کار کرد.

آیا وظیفه ای داریم؟

همچنین آیا این توهین ها عواقبی دارد؟