امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

*گفتم ز انتظارت ... * درد دل زیبای نرگس 15 ساله و امام زمان (عج)

[INDENT]
بسم الله الرحمن الرحیم

[/INDENT][INDENT]


[/INDENT]
گفتم ز انتظارت جانها به لب بیامد
[INDENT][INDENT]

گفتا به اشک دیده آن روز آخر آید


[/INDENT][/INDENT]گفتم زقلب خونت گردون خبر ندارد
[INDENT][INDENT]گفتا که بر ظهورم او هم به وجد آید
[/INDENT][/INDENT]گفتم که بر ندایت جانم کنم فدایت
[INDENT][INDENT]گفتا که قلب ما را خشنود طاعت آید
[/INDENT][/INDENT]گفتم که در نبودت عالم عزا گرفته
[INDENT][INDENT]گفتا که نیست رهرو کز او خبر نیاید
[/INDENT][/INDENT]گفتم خوشا صدایی کز شرق عالم آید
[INDENT][INDENT]گفتا خنک نسیمی کز قلب تو برآید
[/INDENT][/INDENT]گفتم که دیدن تو مارا ز آرزو کشت
[INDENT][INDENT]گفتا تو بندگی کن تا سرورت بیاید
[/INDENT][/INDENT]گفتم به مرگ هجران دست دعا برآور
[INDENT][INDENT]گفتا نشین بر این در تا روی دلبر آید
[/INDENT][/INDENT]گفتم بقیه الله ما را رها مگردان
[INDENT][INDENT]گفتا خموش نرگس هرگز چنین نشاید
[/INDENT][/INDENT][INDENT]نرگس امامی- 15 ساله
[/INDENT]