امام زمان ،

فلسفه و ماهیت چاه عریضه جمکران چیست؟

1- فلسفه و ماهیت چاه عریضه جمکران چیست؟
2- آیا امام زمان عج الله همسر و فرزند دارند؟ کجا و چگونه زندگی می کنند؟

چه جوری می شود با امام زمان ملاقات کرد؟؟؟؟

سلام یه سوال دارم

اگه کسی بخواهد به طور مستقیم خود امام را ملاقات کند چه جوری باید اقدام کند تا حالت مکاشفه را بدست اورد
ایا دستوری وجود دارد؟
یا خیر؟:Gig::Gol:
(می خواهم امام را ببینم لطفا کمکم کنید):Gol: