امام باقر (ع)

ماجرای سفر فضایی جابر بن یزید جعفی و امام محمد باقر علیه السلام

انجمن: 

ماجرای سفر فضایی جابر بن یزید جعفی و امام محمد باقر علیه السلام (برگرفته از فصل چهارم کتاب فرازمینی ها در آیات و روایات، تالیف سید محمد موسوی [فصل سفرهای فضایی، صفحه 117] ) :

جابر گوید از حضرت باقر علیه السلام راجع به این آیه قرآن پرسش کردم: "و این چنین بود که ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم"
جابر گوید : من نگاهم به زمین دوخته شده بود که امام به بالا اشاره کرد سپس به من فرمود سرت را بلند کن. من سرم را بلند کردم و به سقف اتاق نگه کردم در حالی که شکافته می شد تا نگاهم به نوری افتاد که چشم من را خیره می کرد.
جابر گوید: سپس به من فرمود ابراهیم این چنین ملکوت آسمان ها و زمین را دید. سپس فرمود به پایین نگاه کن. من نیز نگاهم را به پایین انداختم.
سپس فرمود: سرت را بلند کن. من نیز سرم را بلند کردم و دیدم سقف اتاق به حال اولش برگشته است.
جابر گوید سپس امام دستم را گرفت و برخاست و من را از اتاقی که در آن بودیم بیرون آورد و به اتاقی دیگر وارد نمود.
لباسی که به تن داشت بیرون آورد و لباسی دیگر پوشید (در نسخه مناقب آمده که به من لباس خاصی را پوشاند)
سپس به من فرمود چشمت را ببند، من نیز چشمم را بستم و به من فرمود چشمت را باز نکن. مدتی گذشت سپس به من فرمود می دانی کجا هستی؟ گفتم خیر فدایتان شوم
فرمود در تاریکی ای هستی که ذوالقرنین آن را پیموده بود. عرض کردم فدایتان شوم آیا اجازه می دهید چشمم را باز کنم؟ فرمود باز کن ولی تو چیزی را نخواهی دید
من چشمم را باز کردم ناگهان دیدم در تاریکی مطلقی قرار دارم که حتی جای پای خود را نمی بینم. سپس اندکی رفتیم و سپس ایستاد و به من فرمود آیامی دانی کجا هستی؟
گفتم خیر. فرمود تو بر چشمه آب حیات قرار داری که خضر از آن نوشید. از آن جهان بیرون آمدیم و به جهان دیگری رفتیم و در آنجا گردش کردیم. آن جا را در ساختمان سازی و ساکنینش مانند جهان خودمان دیدم.
سپس از آن جهان نیز بیرون آمدیم و به جهان سومی مانند جهان اول و دوم وارد گشتیم و به همین ترتیب ما به پنج جهان سر زدیم.
سپس فرمود این جهان ها ملکوت زمین هستند و ابراهیم آنها را ندید و او فقط ملکوت آسمان ها را دید (با توجه به مطلبی که راجع به کیفیت نشان دادن ملکوت زمین و آسمانها به حضرت ابراهیم آمده، شاید منظور امام این بوده که ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را به صورت نور خیره کننده با سفر به داخل ملکوت آسمان ها دید و نه با سفر به داخل ملکوت زمین یا در ابتدا ملکوت آسمان ها را به ایشان نشان داده اند و آن گاه پس از مدتی دیگر ملکوت زمین ها را نیز به ایشان نشان داده اند) که دوازده جهان هستند و هر جهان مانند آنچه دیدی می باشد. هرگاه یکی از ما امامان فوت می کند در یکی از این جهان ها خواهد بود تا اینکه آخرین جهان، قائم در جهان ما می باشد که ما در آن سکونت داریم.
سپس فرمود چشمت را ببند. من نیز چشمم را بستم بعد از آن دستم را گرفت ناگهان ما در خانه ای بودیم که از آن خارج شدیم. امام علیه السلام آن لباس را از تن بیرون آورد و لباس دیگری را که قبلا پوشیده بود به تن کرد (در نسخه مناقب آمده لباسی که به من پوشانده بود از تنم بیرون آورد) و ما به محل نشستن اولیه بازگشتیم.
من عرض کردم فدایتان شوم در این فاصله چه مقدار از روز گذشته است؟ فرمود: سه ساعت.

__________

جناب سید محمد موسوی مولف کتاب فرازمینی ها در آیات و روایات ده نکته در شرح این روایت ذکر کرده اند:

الف) با توجه به باز شدن سقف و نگاه به آسمان می توان دانست منظور از توجه به ملکوت آسمان یعنی توجه به محتوای آسمان شامل ساکنین و تمدن ها و عظمت آن

ب) کاملا واضح است که این سفر، سفری در فضا و زمان بوده است

ج) طبیعی است به دلیل مشاهده تمدن های متعدد و جهان های محتلف در طول سه ساعت این سفر چندین برابر فوق سرعت نور بوده است.

د) تاریکی مطلقی که در سیر میان تمدن ها و جهان های متعدد وجود داشته نشان دهنده عبور از فضای تاریک بین ستارگان و خارج از منظومه شمسی است. جایی که ستاره ای مانند خورشید نیست تا به وضوح نورافشانی کند.

ه) بخشی از سفر ذوالقرنین در آسمان و میان ستارگان بوده است.

و) چشمه آب حیات در آسمان است که پس از پیمودن تاریکی میان ستارگان ممکن است در نزدیک ترین ستاره احتمالا مسکونی بوده باشد.

ز) تمدن های آسمانی به لحاظ شهرسازی و ارتباط میان ساکنینش شبیه زمین است.

ح) شاید تعبیرملکوت زمین تمدنی همانند و شبیه تمدن زمینی باشد. به هر ترتیب ملکوت زمین در آسمان است که شامل پنج تمدن بین ستاره ای است و این احتمال وجود دارد که ملکوت زمین در کهکشان زمین یعنی کهکشان راه شیری بوده و ملکوت آسمان در ماوراء کهکشان باشد. نزدیک ترین ستاره که احتمال وجود حیات در منظومه های آن می رود ستاره "آلفا قنطورس" و ستاره "zeta1" و "zeta2" با فاصله چهار سال نوری می باشد.

ط) ملکوت آسمان شامل دوازده تمدن بین ستاره ای است که در مرحله ای بالاتر از ملکوت زمین قرار دارند.

ی) مطلب بسیار عجیب و غیر قابل توضیح، تعویض لباس های مخصوص سفر فضایی توسط امام علیه السلام است و بسته بودن چشم جابر بن جعفی در ابتدای سفر فضایی به جهت نور خیره کننده خورشید در منظومه شمسی است زیرا وقتی به وسط تاریکی مطلق می رسند و از منظومه شمسی خارج شدند مشکلی در باز شدن چشم وی نیست و امام علیه السلام به ایشان اجازه می دهند تا چشمش را باز کند.

**********

هرچند در اخباری که شامل کشف یک مجهول پیش از کشف آن به وسیله آلات و ادوات فنی و علمی باشد مسئله ناقلان خبر و اینکه آیا مورد اعتماد و وثوق هستند یا نه و اینکه کتاب مورد استفاده ما در میان اصحاب معتبر هست یا نیست به هیچ وجه مورد بحث و اهمیت نخواهد بود حتی اگر این این قبیل اخبار در سست ترین کتاب ها و از ضعیف ترین ناقلان به شرط تقدم تاریخ تالیف کتاب نسبت به تاریخ کشف مجهول به وسیله آلات به دست آید، اما خدشه ای به سند روایت مذکور وارد نیست:

1 محمد بن الحسن الصفار: امامی صحیح المذهب ثقة(نرم افزار درایة النور)

2 الحسن بن احمد بن سلمة: ان روایة الصفار الثقة الجلیل عنه ربما تسبغ علیه القوة (تنقیح المقال، ج 18، ص 369)

3 محمد بن المثنی بن القاسم الحضرمی: کوفی ثقة بالاتفاق (مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 7، ص 303)

4 المثنی بن القاسم الحضرمی: له کتاب رواه عنه ابن ابی عمیر [الذی لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة] (مستدرکات علم رجال الحدیث، ج6، ص 347)

5 عثمان بن زید بن عدی الجهنی: ما یفید حسنه و کماله (مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 5، ص 215)

6 جابر بن یزید الجعفی: ثقة ثقة جلیل و الروایة من جهته صحیحة بلا ریب (تنقیح المقال، ج 14، ص 142)

°•✿~ طلیعه رحمت ~✿•°ویژه نامه میلاد امام محمد باقر علیه السلام و حلول ماه رجب

انجمن: 

class: grid width: 500 align: center

[TD="align: center"]اَلسلامُ علیکَ یااَبا جَعفَرٍ یامُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍّ اَیُّهَا الباقِرُ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ [/TD]
[CENTER]

[TD="align: right"] پرسمان و موضوعات :[/TD]
[TD="align: right"] زندگی اجمالی امام باقر (ع)[/TD]
[TD="align: right"] تولد و زندگینامه امام باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] پیشوای پنجم حضرت امام محمد باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] *باقر * آن سرچشمه سیال فیض سرمدی[/TD]
[TD="align: right"] پرسش و پاسخ – طاووس یمانی – امام باقرعلیه‌السلام[/TD]
[TD="align: right"] پنج درس آموزنده از امام باقر (علیه السلام )[/TD]
[TD="align: right"] فضایل امام محمد باقرعلیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] امام باقر(علیه السلام) میراثی عظیم[/TD]
[TD="align: right"] توصیه های امام محمد بـاقــر(سلام الله علیه) به شیعیان[/TD]
[TD="align: right"] چهل حدیث گهربار از امام باقر (علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] محاجّه امام باقر با دشمن امیرالمؤمنین علیهما السلام[/TD]
[TD="align: right"] نقش امام باقر (عليه السلام) در پيشرفت مكتب علمي تشيع[/TD]
[TD="align: right"] مناظره امام باقر(ع) با عبدا... بن نافع ..
[/TD]
[TD="align: right"] باقر العلوم به چه معناست؟[/TD]
[TD="align: right"] حدیث امام باقر (ع) پیرامون نظریه داروین[/TD]
[TD="align: right"] «امام باقر علیه السلام» بالاترین شخصیت تاریخ[/TD]
[TD="align: right"] مسئوليت هاي شيعه در آئينه كلام امام باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] درسی از مکتب امام باقر[/TD]
[TD="align: right"] تحلیل اوضاع شیعه از منظر امام باقر(ع)[/TD]
[TD="align: right"] راههای كنترل خشم و غضب از نگاه امام باقر (علیه السلام)[/TD]
[TD="align: right"] امام باقرعلیه السلام از منظر ائمه حدیث اهل سنت[/TD]
[TD="align: right"] ارزش باور نکردنی صدقه در ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] نماز جمعه ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] کلیدِقفلِ ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] سوالاتی در مورد ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] گرفتن محاسن و حرکت دادن انگشت سبابه در دعا رجب ؟[/TD]
[TD="align: right"] اعمال جايگزين روزه در ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] فرازهای حیرت انگیز دعای ولی عصر در ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] نکاتی درباره‏ی دعای رجبیه
[/TD]
[TD="align: right"] توصیه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به معتكفین
[/TD]
[TD="align: right"] فرهنگی و نرم افزار :[/TD]
[TD="align: right"]★ ♪♪ ★ هفتمین شماره مجله صوتی اسک دین ★ ♪♪ ★ سلام بر هلال رجب [/TD]
[TD="align: right"] كتاب موبايل چهل حديث امام باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]اشعار و پیامک ویژه ولادت امام محمدباقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] جویباری از بهشت - به مناسبت حلول ماه مبارک رجب[/TD]
[TD="align: right"] أیــن الرجبیون ؟؟؟[/TD]
[TD="align: right"]لیلة الرغائب یا شب آرزوها - هرچی آرزوی خوبه مال تو...[/TD]
[TD="align: right"] اعتكاف - سه روز اعتكاف .... خوش به حال معتکفین[/TD]
[TD="align: right"] اعتکاف مکتب خود سازی[/TD]
[TD="align: right"] مسافرین محترم...! اینجا آسمان مکه است... - دل نوشته ای زیبا از یک فرشته[/TD]
[TD="align: right"] تصاویر و احادیثی زیبا از امام محمد باقرعلیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] نوای میلاد (مولودی) - ولادت امام محمد باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] دانلود سخنرانی زیبا و آموزنده -امام محمد باقر علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] این الرجبیون - صوتی های ویژه حلول ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"]هرچی آرزوی خوبه مال تو - فایل های صوتی لیلة الرغائب[/TD]
[TD="align: right"] دانلود صوتی دعای روزانه ماه رجب - يا مَنْ اَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْر[/TD]
[TD="align: right"] فلش میلاد امام باقر علیه السلام...یاوجیها عندالله[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار چهل داستان و چهل حدیث امام باقر علیه السلام - تولید اسک دین[/TD]
[TD="align: right"] سرویس ارسال کارت پستال صوتی برای دوستان[/TD]
[TD="align: right"]ویژه نامه سال 1389 - ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"]ویژه نامه سال 1389 - ماه صفر[/TD]
[TD="align: right"]ویژه نامه سال 1390 - ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1390 - ماه صفر[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391 - ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391 - ماه صفر[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1392 - ماه رجب[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1393 - ماه رجب[/TD]

[b]content[/b]

[/CENTER]

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مهمترین کار امام باقر (ع)

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مهمترین کار امام باقر (ع)[video]http://mostazafin.tv/latest-video/video/3411_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85[/video]حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مردادماه سال ۶۶ همزمان با سالگرد شهادت امام باقر علیه السلام به تشریح ابعاد زندگی ایشان می‌پردازند. ایشان با ذکر این نکته که خط اصلی زندگی ائمه معصومین علیهم السلام مبارزه با دشمنان خدا و طاغوت‌‌ها بوده و باید به عنوان زندگی یک انسان دویست و پنجاه ساله تفسیر شود، مبارزه با تحریف معارف و احکام اسلامی و نیز ایجاد تشکیلات بین شیعیان را دو اقدام مهم امام باقر علیه السلام عنوان می کنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به مناسبت شهادت حضرت امام باقر علیه‌السلام، گزیده‌ای از بیانات ایشان را راجع به اهمیت اقدامات امام باقر (علیه السلام) منتشر میکند.

جایگاه و فعاليت‏هاى علمى امام باقر (ع) در يك نگاه‏

[="Black"]همان طور كه در شماره‏هاى قبل اشاره شد، امامان معصوم (عليهم السلام) پرچم‏دار و الگوى همه خوبى‏ها هستند، ولى برخى از ويژگى‏هاى آنان به حسب شرايط زمان و مكان، برجسته‏تر است و در واقع نقطه عطف زندگى ايشان محسوب مى‏شود.
از ويژگى‏هاى بارز و مهم زندگى امام باقر (ع)، بُعد علمى و كلمات حكيمانه وى است كه بر همين اساس، به باقر العلوم (شكافنده علوم) ملقّب شده است.
آن‏چه ارائه مى‏شود، نگاهى گذرا به فعاليت‏هاى علمى آن امام بزرگوار است و تفصيل آن بر عهده پژوهش‏گران ارجمند گذاشته مى‏شود.
امام باقر (ع) در سال 57 هجرى در شهر «مدينه» چشم به جهان گشود. او هنگام وفات پدرش امام زين العابدين (ع) 39 سال داشت. وى در سال 114 هجرى در شهر مدينه در گذشت و در قبرستان معروف بقيع، كنار قبر پدر و جد بزرگوارش، به خاك سپرده شد. دوران امامت آن حضرت هجده سال بود.
[/]