امام، حسین، اجتهاد، شخصی، قیام، عاشورا، تکلیف، الهی

عدم کاربست علم غیب در زندگی پیشوایان

سلام
لطفا کارشناس محترم پاسخ سئوالات زیر را بفرمایند
وقتی تاریخ اسلام را می خوانیم . به یک سری نکات رمز آلود میرسیم !
که یقین اگر همراه بصیرت نباشد
باعث تداعی شبهه یا شبهاتی در اذهان خوانندگان و جویندگان طریقت حق و حقیقت خواهد گردید
و چه بسا روند حق خود سمت و سوی باطل و بیراهه را طی نماید !
1/اولین مورد این است . با توجه به علم غیبی که خداوند به معصومین عنایت فرموده
چرا موقع هجوم خلیفه غاصب ثانی به منزل حضرت علی ع با توجه به اینکه امام و فرزندان بزرگوارش حسین حضور داشتند . و با عنایت به علم غیبی که لازمه یک امام معصوم است . اجازه فرمودند حضرت صدقه طاهره فاطمه س برود . در را بر روی آنها باز کنند . که منجر به آن حادثه شوم .و شهادت حضرت محسن ع بشود !
علت این امر با توجه به علم غیب امام علی ع چه بوده است ؟
چرا امام علی ع بعد از ضربت خوردن به امام حسن ع فرمودند اگر
شهید شدند . تنها یک ضربت به ابن ملجم ملعون بزنند ؟
چرا کلمه اگر را بکار بردند !

2/با توجه به بیعت امام علی ع با ابوبکر و صلح امام حسن ع امام حسین ع چرا از بیعت با یزید خودداری کرده است با توجه به علم غیب امام و اینکه میدانست کوفیان عهد شکنی می کنند !
چرا از مدینه خارج شد ! و چرا حضرت مسلم را به کوفه بعنوان سفیر خود فرستاد . و چرا از شهادت حضرت مسلم مطلع نشد ! تا پیک کوفه خبر شهادت ایشان را به اطلاع حضرت رساندند ؟

3/آیا قیام عاشورا به اجتهاد شخصی و احتجاج خود امام بوده است . یا تکلیف الهی
و خدا از اینگونه شهادت مظلومانه ولی خودش و خاندانش و یاران او چه منظوری داشته است !
شهادت امام تاثیرش بیشتر بوده یا با کمک و معجزه اوضاع را تغییرمیداد. حق را حاکم می کرد!

4/ دستاورد کوتاه مدت قیام عاشورا چه بوده است !
چون در همان برهه تغییر و روشنگری خاصی ایجاد نشد!
و بجز قیام مختار و توابین حرکت خاص مردمی بر ضد دستگاهها حاکمه و طرفداری از امامان مشاهده نشد
و همچنان و حتی با شدت بیشتر امامان معصوم ما در حصر و محدودیت و زندان و شهادت همراه بوده است

با تشکر