افزایش دیه در ماه های حرام

فلسفه زیاد شدن دیه در ماه های حرام

 

 سلام علیکم

فلسفه اینکه در ماه های حرام دیه زیاد میشه چیه❓