اسلام آوردن ایرانیان

اگر شمشیر دلیل اصلی گسترش اسلام نبوده، چرا مقارن عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات اسلام جهانگیر نشد؟

انجمن: 

[=&quot]مگر نه اینکه اسلام مدعی است گزاره های این دین مستدل و ادعای اسلام چنان منطقی و فطری و ... است که تنها تعمق و تفکر در این دین ناگزیر از قبول آن خواهد بود. برای حرکات نظامی پیامبر اسلام و جانشینان او به صرف نظامی بودن اعتباری در مسلمان کردن اقوام دیگر نمیدهند. حتی شیعیان حمله اعراب به ایران را مخالف مذاق اسلام واقعی که همان تشیع باشد میداند. حال سوال این است در حال حاضر چه عاملی سبب شده است که اسلام به یکباره در کل جهان به اکثریت پذیرفته نشود. مگر نه اینکه عصر انفجار اطلاعات است و هرجا حرف حقی باشد در همه جای دنیا شنیده میشود. یک و نیم میلیارد مسلمان به اندازه کافی دهان برای گفتن حرف حق دارد . پس چرا تشرف به دین اسلام انگشت شمار است؟

به طور مصداقی ایرانیان بعد از ساسانیان، با شمشیر عمر یا استدلال و تعقل خودشان تقریبا مقارن همدیگر مسلمان شدند؟ ما میدانیم در طی کمتر از چند سال اکثریت کشورهای فتح شده مسلمین ، به اسلام گرویدند. حتی اگر شهر به شهر حساب کنیم تقریبا مقارن ورود جنگجویان مسلمان ، اکثریت این شهرها مسلمان شده اند. آیا عامل اصلی این گرایش رسیدن پیام اسلام از سوی این سرداران و تدبر و تعقل مغلوبین بوده که مسلمان شده اند؟
در عصر حاضر شمشیر عمر ( چه تاثیر اصلی را داشته چه نداشته) در دست نداریم. ولی تعقل و استدلال فقط شنیدن میخواهد! به ارتباطات نیازمند است. ما هم خوشبختانه در عصر ارتباطات و اطلاعات هستیم. پس باید قاعدتا مقارن عصر اطلاعات ، همه جهانیان تدبر میکردند و اقلا به ترکیب کشورهای مسلمان (که همگی فتح شده اند و بعد مسلمان شده اند) ترکیب جمعیتی کشورهای کافر تغییر میکرد. مثلا انگلیس که نود درصد مسیحی هست ییهو مثل ایران نود درصدش مسلمان میشدند یا باید بشوند.
ولی چرا این اتفاق نمی افتد؟
اینکه مثلا امروز 90درصد دانمارک، سویس ، اتریش ، ایتالیا انگلیس امریکا و ....مسلمان نشده اند، چه چیزی از شرایط ورود اسلام به ایران فرق کرده است؟ بالاخره برای ورود اسلام بیش از این دو ابزار که نیاز نیست:1-شمشیر و زور 2- تعقل و تدبر و..در آیات و کلیات دین اسلام
در حال حاضر نسبت به زمان فتوحات اسلامی کدام ابزار کم است؟. آیا جز شمشیر و عملیات نظامی (که با درست یا غلط بودنش کاری نداریم) آیا جز این ابزار دیگری هم کم هست؟

[/]