استقلال طلبی نوجوانان

از چه سنی باید به نوجوانان استقلال داد؟

با سلام
من با توجه به شغل کاری که دارم و در دبیرستان مشغول هستم با نوجوانان و خانواده آنها ارتباط زیادی دارم یکی از مسائلی که با آن روبرو شده ام موضوع استقلال طلبی آنها و تغیر و تحول در سن آنها می باشد
و چون والدین نمیتوانند پاسخ درستی به این تغیر رفتار نوجوانان بدهند , رفتارهای نامناسبی از سمت نوجوانان سر میزند که تنش زا میشود و معمولا این تنش به صورت لج ادامه پیدا میکند
از طرف دیگر خانوادها نگران این هستن که با توجه به خامی نوجوانی آنها به بیراهه کشیده شوند و به خاطر این موضوع حاضر نیستن قبول کنن که آنها بزرگ شده اند.
سوال این است:
1- در چه سنی خانوادها باید این استقلال را به فرزندان خود بدهند؟
2- این استقلال تا چه حد باید باشد و چگونه باید کنترل شود؟

در یک مورد خاص
پدر و مادری که حتی حاضر نیستند فرزند آنها فاصله مدرسه تا خانه را که مسیر دوری هم نیست , خودش طی کند و حتما باید سرویس مدرسه یا پدر مادر او را تا خانه ببرند البته این نوجوان آخرین فزرند آنها می باشد و به اصطلاح ته تغاری است اما خود نوجوان فرد وابسته ای نیست و به دنبال استقلال خود میگردد
چطور میتوان چنین پدر و مادری را درمورد استقلال طلبی فرزند قانع کرد؟
با تشکر