ارتباط با برزخ

بدن برزخی

انجمن: 
باسلام. لطفا" بفرمایید بدن برزخی از چه تشکیل شده است؟آیا تشکیل بدن برزخی به این دنیا ربط دارد؟ یعنی تشکیل بدن برزخی به اعمال وکارهای زندگی این دنیایی قبل از مرگ بستگی دارد؟ اگر دارد چگونه ؟ وبه چه اعمالی وکارهای بستگی دارد؟آیا شکل آن بدن برزخی مثل شکل بدن این دنیایی است؟توضیح بفرمایید. مخصوصا"با استفاده از بیانات دینی وائمه علیه السلام.باتشکر.

فرستادن عذاب به روح

اگردربرزخ ازکسی ناراضی باشیم دردنیا بخواهیم به روح اوعذاب بفرستیم چگونه به اومی رسید شنیدم اگرکسی بخواهددردنیا درودبرساند به اواطلاع می دهندفلان شخص دوردفرستادتوضیح دهیدباروایات مستند