احکام حج

هزینه های سفر حج

انجمن: 

اخیرا حرفهایی در بین مردم رواج پیدا کرده مبنی بر اینکه به جای حج رفتن (هم عمره هم تمتع) و صرف هزینه های گزاف در آنجا (خرج سفر و یا سوغاتی) این مبلغ را در مملکت خودمان در راه خیر صرف میکردیم بهتر از آن بود که به جیب افرادی برسد که درصدد همکاری با دشمنان اسلام هزینه کنند و از این راه خسران ببینیم؛ جواب این گونه شبهات چیست؟
برچسب: 

اعمال عمره تمتع، و اعمال حج تمتع چه تفاوتی با هم دارند؟

انجمن: 

اعمال عمره تمتع، و اعمال حج تمتع چه تفاوتی با هم دارند؟

برچسب: