اثر لواط

مشکلات هورمونی و ارتباط آن با گناه لواط

اگر یک شخصی مشکلات هورمونی داشت ، مثلا در یک پسر ، هورمون های مردانه کم و هورمون های زنانه زیاد بود ( به همین ترتیب برای دختر )، به طوری که تمایل به هم جنس در این فرد وجود داشت ، حکم شرعی برای این شخص چیست؟
در عصر امروز هورمون درمانی ممکنه ولی در زمان های قدیم که این درمان وجود نداشت ، چرا حکم اعدام را برای این افراد صادر می کردند در حالی که آنها بیمار بودند؟
در مورد hermaphrodite(دو جنسه ها) چه نظری دارید؟ در زمان های قدیم آنها چگونه زندگی می کردند؟ و الان چطور؟
جدیدا با این بیماری آشنا شدم(هرمفرودایت) کسی که هم اندام جنسی مرد و هم اندام جنسی زن را دارد!