اثبات وحدانیت

دلایل اثبات یگانگی خدا

انجمن: 

من به وجود خدا اعتقاد دارم اما مطمئن نیستم که خدا یکی باشه و وقتی به اتفاقات مختلف در زندگیم نگاه میکنم بعضا احساس میکنم شاید یک خدا نداشته باشیم! برای من دلایل فلسفی بیاورید نه دینی و نگویید چند خدایی باعث درگیری بین خدایان میشود پس وجود ندارد چون به اندازه کافی در دنیا درگیری هست که حتی بشود چند خدایی را منطقی دانست!

اثبات وحدانیت خدا ... توحید ذاتی

توحید، یعنی یگانه دانستن خدا، یكی از مهمترین محورهای تبلیغ و تعلیم پیامبران الهی بوده است، قرآن كریم آن جا كه برنامه تبلیغی پیامبرانی چون نوح، هود، صالح و شعیب را بازگو میكند یادآور میشود كه نخستین پیام آنان به امتهای خود این بود كه «اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ»[1] چنان كه یكی از اهداف بعثت پیامبران را دعوت به یكتا پرستی میداند «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»[2] اهمیت ویژه این مسئله موجب شده است كه متكلمان احیاناً آن را در فصلی جداگانه از دیگر صفات الهی مطرح كنند.بحث درباره توحید از دو جهت ذاتی و صفاتی طرح می شود كه به تبیین توحید ذاتی می پردازیم.

توحید ذاتی یعنی این كه ذات خداوند یكتا است. و یگانگی ذات دو معنا دارد:

الف: ذاتی كه در هستی خود بینیاز از علت است، فقط خداوند است. بنابراین، همه ذوات و موجودات خواه مادی باشند یا مجرد از ماده، خواه جوهر باشند یا عرض، جاندار باشند یا بی جان ـ ممكن الوجود ـ نیازمند و معلولند، پس ذات خداوند در بینیازی از علت، بیهمتا و بیشریك است.

ب: ذات خداوند مركب از اجزاء نیست، و هیچ گونه كثرت و تعدد در ذات الهی راه ندارد.[3]

در ادامه بحث ترکیب و اقسام ترکیب را ذکر می کنیم ...

پاورقی____________________________________
[1] . اعراف/59، 65، 73، 85.
[2] . نحل/ 36.
[3] . ر.ک: عقاید استدلالی، علی ربانی گلپایگانی.