اثبات امامت

تشخیص امام راستین از دروغین

انجمن: 

با سلام
داشتم نوشته های حسن صباح در مورد امامت را می خواندم سوالی به ذهنم رسید

اینکه چگونه مقل ما در تشخیص راه راستین الهی بدون وجود امام ناتوان است اما همزمان عقل باید با استدلال امام راستین را
شخیص دهد؟
آیا می توان گفت با مراجعه به قرآن و تطبیق گفتار امام با قران درست بودن ادعای امام را حدس زد؟ اگر بلی
آنوقت نمی توان گفت هرکس برداشتی دارد؟

این اتفاق در عصر ظهور می تواند مطرح باشد؟

اگر پاسخم را بدهید کمک بسیار بزرگی به من نموده اید
اجرتان با خداوند و اهل بیت

آیه 31 بقره در اثبات آموزش آدم توسط خداوند به اسماء ائمه (ع)

انجمن: 

با سلام داشتم کتاب کمال الدین شیخ صدوق رو می خوندم
رسیدم به جایی که شیخ فرمودند " امّا تعیین امام به اشاره، مندرج در این قول خداي تعالی است که میفرمایدکه موضوع عرض، مبنی بر تعیین و اشاره است، و در تعیین امام به اسم، مبنی بر استماع نصّ خلافت « عَرَضَ هُمْ عَلَی الْمَلائِکَۀِ
آنهاست. بر این اساس معناي اشاره و نصّ در باب امامت روشن گردید."
یه چیزای فهمیدم امام میترسم غلط فهمیده باشم اگر ممکنه اساتید یه کمکی کنند ممنون