آسیب های اجتماعی

دانلود مستند لب های سربی

دانلود مستند لب های سربی

مستند لب های سربی با کیفیت خوب

آسیب های اجتماعی و بهداشتی لوازم آرایشی

منبع : سخن دانلود

منبع اصلی: آوینی

حجم : 108
http://roshangari.ir/files/videos/org/397/1393/11//0130835143642.mp4

ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگ سازی برای رفع آنها

بسمه تعالی
یکی از جنبه های اخلاق مند بودن صحنه ی اجتماع است،غالب ما هر چند به رعایت اخلاق در بعد فردی و اجتماعی اعتقاد داریم اما در عمل سعی در رعایت اخلاق فردی داشته و وظیفه ای در قبال اجتماع برای خود احساس نمی کنیم.
زمانی که یک ناهنجاری را مشاهده می کنیم اگر به حقوق ما تعدی شود واکنش نشان می دهیم اما در غیر این صورت به راحتی از کنار آن رد می شویم.
در این تاپیک قصد داریم با همکاری دیگر دوستان ناهنجاریهایی را که دور و بر خود ملاحظه می کنیم به بحث گذاشته و قدمی در راستای فرهنگ سازی برای رفع آن به اندازه وسع خودمان برداریم.
یقینا فضای مجازی عرصه ی مناسبی برای فرهنگ سازی می باشد.