آسیبهای فضای مجازی

بحران بلوغ و فضای مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
همه ما از مشکلاتی که پرداختن به فضای مجازی برای ما بوجود آودره است اطلاع داریم. در این بین نوجوانان بیشترین آسیب را از این فضا می بینند!
چه باید کرد که نوجوانان بتوانند هم ارتباط سالمی با فضای مجازی داشته باشند و هم بحران بلوغ را بطور خداپسندانه ای پشت سر بگذرانند؟
من نکاتی را خدمت شما عزیزان مطرح می کنم و امیدوارم اساتید سایت و دیگران نکات دیگری را در خصوص سؤال فوق مطرح کنند تا ان شاء الله بشود از مجموعه این نکات به راهکارهای جامعی در این موضوع رسید!
تربیت الهی فرزند می تواند براحتی او را از بحرانهای بلوغ عبور دهد. مهمترین اصل در تربیت الهی، تکریم شخصیت است! او شخصیتش مورد تکریم قرار بگیرد تا در نتیجه خودش را تکریم کند و از آلوده شدنش به زشتیها جلوگیری نماید.
تربیت الهی با محوریت تکریم اتفاق نمی افتاد مگر این که والدین نیز یکدیگر را تکریم کنند و برخوردهای نفسانی و غیر منطقی خود را در حل مشکلات کوچک و بزرگی که در محیط خانواده اتفاق می افتد به حداقل برسانند!
نوجوان یا برای ارتباط با جنس مخالف سراغ فضای مجازی می رود و یا برای گپ زدن با دوستان و یا اطلاع از مطالب مبتذل.
ارتباط با جنس مخالف غالبا بخاطر فقر عاطفی است که والدین با توجه عاطفی بیشتر به فرزند خود می توانند از بروز این مشکل و یا رفع آن جلوگیری کنند!
گپ زدن با دوستان می تواند با تشویق او به تشکیل یک گروه غیر مختلط در ساعتی مشخص صورت بگیرد.
اطلاع از مطالب مبتذل گاهی بخاطر کنجکاویهای مربوط به سن بلوغ است که می تواند این کنجکاوی با دادن اطلاعات مناسب توسط والدین و یا دیگر اعضای خانواده به نحو مطلوبی پاسخ داده شود.
ترغیب به نماز می تواند نوجوان را از بسیاری از مسائل منکراتی حفظ کند! والدین غالب سعی خود را برای نحوه ترغیب فرزند خود به نماز بگذارند!
والدین از تهیه شماره ثابت برای گوشی فرزند پرهیز کنند و برای او از شماره های اعتباری استفاده کنند. و شماره اعتباری او را هم هر چند یک بار عوض کنند.
حتی الامکان از تهیه گوشیهای هوشمند برای فرزند نوجوان خود پرهیز کنند!
نوجوان خود را ترغیب کنند تا محیط اطراف خود را طوری تزیین کند که او را به یاد خداوند بیاندازد: روی میز مطالعه و زیر لبت تاب و یا کی بورد چفیه بیاندازد! عکسی از یک شهید روی میز مطالعه خود بگذارد! تابلوهایی که توجه به خداوند در فضای مجازی را یادآوری می کند در پس زمینه سیستم خود بگذارد و یا بر دیوار اتاق خود نصب کند!