پارسا مهر

تب‌های اولیه

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
موضوع انجمنآیا برهان علیت یک امر فطری است؟ فروردین721 سال 1 ماه قبل
موضوع انجمنآیا انرژی های فسیلی برای همه است؟ پارسا مهر41 سال 2 ماه قبل