پارسا مهر

تب‌های اولیه

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
موضوع انجمنآیا برهان علیت یک امر فطری است؟ فروردین725 ماه 4 روز قبل
موضوع انجمنآیا انرژی های فسیلی برای همه است؟ پارسا مهر46 ماه 3 هفته قبل