تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 354
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [center][font=lucida console][size=14][color=darkred][b]وقتی حرفت را نمی فهمند ، سکوت کن ... شاید... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ شنبه, ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ - ۰۰:۴۳ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [b][font=garamond][size=14][color=navy]هیچ کس به راستی گل را نمی بیند شاید آنقدر کوچک است کـه مجال... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ دوشنبه, ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ - ۱۸:۱۶ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [center][size=15][color=navy][font=arial]از میان دو واژه ی انسان و انسانیت،[/font][/color][/size] [... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ یکشنبه, ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ - ۲۲:۵۵ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [font=tahoma][font=georgia][size=14][color=navy]بیاموزیم که هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ - ۱۶:۴۷ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [color=#cc66cc][font=tahoma][font=franklin gothic medium][size=14]انسان مجموعه ای از آنچه که دارد... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ - ۱۱:۲۹ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [center][font=franklin gothic medium][size=14][color=darkred]کسی‌ که حفظ جــان را مـــقـــدم بـــر... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ - ۱۹:۲۷ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [center][font=franklin gothic medium][size=14][color=magenta][b]زنـدانــی کردن انــديشــه های... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ دوشنبه, ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۱ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [b][size=14][font=times new roman][color=darkblue]انسان‌ها به شيوه هنديان بر سطح زمين راه مى‌روند.... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ - ۱۲:۵۱ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [font=garamond][size=14][color=teal][b]یادمان باشد که ... لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و پوچ می‌کند.... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ - ۱۲:۴۰ بله مشاهده
جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن) [center][font=palatino linotype][size=14][color=darkorchid][b]دل های پاک گناه نمیکنند، سادگی میکنند... دوشنبه, ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ - ۲۰:۵۹ جمعه, ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ - ۰۱:۵۲ بله مشاهده