گیو ترنج

تب‌های اولیه

تصویر گیو ترنج
جنسیت: 
مرد

مدال ها

کارشناس علمی

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 8 ماه