گیسو کمند

تب‌های اولیه

تصویر گیسو کمند

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 8 ماه