گیسو کمند

تب‌های اولیه

تصویر گیسو کمند

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 سال 6 ماه