گل گیسو

تب‌های اولیه

تصویر گل گیسو

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 11 ماه