گل گیسو

تب‌های اولیه

تصویر گل گیسو

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
12 سال 11 ماه