چیتــــــا

تب‌های اولیه

تصویر چیتــــــا

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 10 ماه