نزدیک مرگ

تب‌های اولیه

تصویر نزدیک مرگ

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
2 سال 10 ماه