نزدیک مرگ

تب‌های اولیه

تصویر نزدیک مرگ

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
5 سال 8 ماه