نزدیک مرگ

تب‌های اولیه

تصویر نزدیک مرگ

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
11 ماه 2 روز