فرزانه

تب‌های اولیه

تصویر فرزانه

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
10 سال 11 ماه