شایا

تب‌های اولیه

تصویر شایا

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
6 سال 5 ماه