★★★ ستاره ای درخشید ... سراسر نور و امید ★★★ فلش√

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
★★★ ستاره ای درخشید ... سراسر نور و امید ★★★ فلش√

ان الله مع الصابرین...
[b]content[/b]

ستاره ای درخشید سراسر نور و امید
بهار من قرار من نگار من که خود مکتب ندیده
چه مسرورم ز غم دورم که آن نورم به قلب ما دمیده

حبیب الله حبیب الله حبیب الله مدد یا رسول الله...

ز روی دلبر من شده هستی چه روشن
که ماه من گواه من پناه من به عالم رخ نموده
صفای من نوای من ندای من که حق آن را سروده

حبیب الله حبیب الله حبیب الله مدد یا رسول الله

.......