•○oOمهارت های ارتباطیOo○• صوتی+دانلود

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
•○oOمهارت های ارتباطیOo○• صوتی+دانلود


اجتماع و پرورش خلاقیت افراد:سخنان «دكتر پرویز مظاهری» درباره اینکه «خلاقیت، عالی ترین کارکرد ذهن انسان محسوب می‌شود و در هر رفتاری، می‌توان درجه‌ای از آفرینندگی و خلاقیت را شناسایی کرد» (9:31)

ارتباط نامناسب نوجوان با دیگران:پاسخ استاد دهنوی به سوالی پیرامون «فراهم کردن زمینه برای ارتباط نوجوان با دیگران» (8:10)

مهارت ارتباطی(1):سخنرانی «خانم دکتر ناظمی» درباره این موضوع كه «توجه به مهارتهای ارتباطی در رابطه با دیگران» (07:09)