جمع بندی گفتگوی هابیل و قابیل!

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
گفتگوی هابیل و قابیل!
سلام  بعد از اینکه قابیل میگه من میخوام تو را بکشم حضرت هابیل در آیه ی 18 مائده ،  می فرماید که من خواهم که گناه (کشتن) من و گناه (مخالفت) تو هر دو به تو باز گردد تا تو اهل آتش جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران است سوال : هابیل که خوب بوده چرا همچین اراده و خواسته ای داشته ؟؟ممکن است بگید که ایشان منظور خاصی داشته و می خواسته او را هدایت کند ولی پیامبر که دروغ نمیگه و می توانسته نصیحت کند و یا از عواقب کار اورا مطلع کند 
با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد حکیم
محمد بن فلان said in گفتگوی هابیل و قابیل!
سلام  بعد از اینکه قابیل میگه من میخوام تو را بکشم حضرت هابیل در آیه ی 18 مائده ،  می فرماید که من خواهم که گناه (کشتن) من و گناه (مخالفت) تو هر دو به تو باز گردد تا تو اهل آتش جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران است سوال : هابیل که خوب بوده چرا همچین اراده و خواسته ای داشته ؟؟ممکن است بگید که ایشان منظور خاصی داشته و می خواسته او را هدایت کند ولی پیامبر که دروغ نمیگه و می توانسته نصیحت کند و یا از عواقب کار اورا مطلع کند 
  سلام و عرض ادب ظاهرا آن چه سئوال کرده اید در آیه 29 سوره مائده مورد اشاره قرار گرفته است که خداوند متعال می فرماید: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ؛ من می‌خواهم تو با گناه من و خودت (از این عمل) بازگردی (و بار هر دو گناه را به دوش کشی)؛ و از دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران!»(1) باء در آیه یاد شده به معني‌ رجع‌ ‌است‌ و رجوع‌ به گناه‌ ارتكاب‌ معصيت‌ ‌است‌ و اراده‌ در اينجا به معني‌ واگذاريست‌ ‌يعني‌ ‌من‌ ‌در‌ مقام‌ قتل‌ تو ‌بر‌ نمی آیم و تو ‌را‌ ‌هم بخاطر کارهایت  بخدا وا می گذارم و ‌او انتقام مرا از تو خواهد گرفت. بنا بر این هابیل در فرضی که قتلی قرار است اتفاق بیفتد سخن گفته و تاکید کرده است که بر فرض اگر قرار است قتلی صورت بگیرد سعی می کند که او قاتل نباشد و انتقام هم نگیرد، بلکه دیگری این کار را انجام دهد.(2) پی نوشت ها: 1. بقره/29. 2. ر.ک: تفسیر اطیب البیان، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام‌، 1378 ش‌، چاپ دوم‌، ج3، ص338- 345
جمع بندی پرسش: بر اساس آیه 18 سوره مائده هابیل که انسانی خوب بود چرا گفت:«من می خواهم که گناه (کشتن) من و گناه (مخالفت) تو هر دو به تو باز گردد تا تو اهل آتش جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران است! منظور هابیل از این بیان چه بود؟ پاسخ: ظاهرا آن چه سئوال کرده اید در آیه 29 سوره مائده مورد اشاره قرار گرفته است که خداوند متعال می فرماید: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ؛ من می‌خواهم تو با گناه من و خودت (از این عمل) بازگردی (و بار هر دو گناه را به دوش کشی)؛ و از دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران!»(1) باء در آیه یاد شده به معني‌ رجع‌ ‌است‌ و رجوع‌ به گناه‌ ارتكاب‌ معصيت‌ ‌است‌ و اراده‌ در اينجا به معني‌ واگذاريست‌ ‌يعني‌ ‌من‌ ‌در‌ مقام‌ قتل‌ تو ‌بر‌ نمی آیم و تو ‌را‌ ‌هم بخاطر کارهایت  بخدا وا می گذارم و ‌او انتقام مرا از تو خواهد گرفت. بنا بر این هابیل در فرضی که قتلی قرار است اتفاق بیفتد سخن گفته و تاکید کرده است که بر فرض اگر قرار است قتلی صورت بگیرد سعی می کند که او قاتل نباشد و انتقام هم نگیرد، بلکه دیگری این کار را انجام دهد.(2)   پی نوشت ها: 1. بقره/29. 2. ر.ک: تفسیر اطیب البیان، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام‌، 1378 ش‌، چاپ دوم‌، ج3، ص338- 345
موضوع قفل شده است