گفتن تکبیرهای سه گانه پس از سلام نماز

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
گفتن تکبیرهای سه گانه پس از سلام نماز

با سلام
من بعد از سلام نماز، موقع گفتن سه تکبیر سرم رو به چپ و راست میچرخوندم که الان فهمیدم این کار جز مستحبات اهل تسننه،
الان که فهمیدم باز از روی عادت اشتباهی اینکارو میکنم، آیا این کار اشکالی نداره؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[="Tahoma"][="Black"]

رسانه;1023785 نوشت:
با سلام
من بعد از سلام نماز، موقع گفتن سه تکبیر سرم رو به چپ و راست میچرخوندم که الان فهمیدم این کار جز مستحبات اهل تسننه،
الان که فهمیدم باز از روی عادت اشتباهی اینکارو میکنم، آیا این کار اشکالی نداره؟

سلام علیکم
با تشکر از سؤال شما

استحباب این عمل ثابت نیست؛ بله اگر به قصد رجاء ثواب شخصی که نمازش فرادا است یا امام جماعت است سلام آخر را با گوشۀ چشم یا بینی به سمت راست اشاره کند اشکال ندارد البته به طوری که رو از قبله بر نگردد و همچنین اشکال ندارد اگر مأموم آن را به قصد رجاء ثواب انجام دهد و اگر در طرف چپ او مأموم دیگری باشد، یک بار دیگر سلام آخر را بگوید و با گوشۀ چشم یا بینی به سمت چپ اشاره کند.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای[/]

سجاد;1024077 نوشت:
البته به طوری که رو از قبله بر نگردد

اگر در این حالت از قبله رو برگردونن نماز باطل میشه؟

[="Tahoma"][="Black"]

Bee;1024097 نوشت:
اگر در این حالت از قبله رو برگردونن نماز باطل میشه؟

بله اگر کامل رو برگرداند نماز باطل می شود.

موفق باشید[/]