کیفیت تیمم بدل از غسل میت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کیفیت تیمم بدل از غسل میت

سلام

لطفا‌کیفیت‌تیمم‌بدل‌ازغسل‌میت‌را‌بگید‌

مرجع: آیةالله‌سیستانی

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

لطفا‌ کیفیت‌ تیمم‌ بدل‌ از غسل‌ میت‌ را‌  توضیح دهید

مرجع: آیة الله‌ سیستانی

 با سلام وتشکر از ارتباط شما :

در تیمّم بدل از وضو یا غسل، چند مورد واجب است:

1. باید کف دو دست   را بر زمین یا چیزی كه تیمّم با آن صحیح است بزند یا بگذارد و بنابر احتیاط لازم، این كار در دو كف باید با هم انجام گیرد.

2. كف هر دو دست   را باید به تمام پیشانی و همچنین بنابر احتیاط واجب دو طرف پیشانی، از جایی كه موی سر می‌روید تا ابروها و قسمت بالای بینی بکشد و احتیاط مستحب آن است كه دست‌‌ها روی ابروها هم كشیده شود.

3. با كف دست چپِ   تمام پشت دست راست را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

4. سپس با كف دست راستِ  تمام پشت دست چپ را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

 احتیاط مستحب آن است که فرد یک بار دیگر دست‌ها  را بر زمین یا چیزی كه تیمّم با آن صحیح است بزند یا بگذارد و پشت دست‌ها  را به ترتیبی که در بند‌ ( 3و 4) گذشت مسح نماید. و در این مورد فرق ندارد تیمّم بدل از وضو یا بدل از غسل باشد.

 

 در خصوص تیمم میت تمام این مراحل را شخصی که میت را تیمم میدهد انجام میدهد   کف دستان میت را روی خاک  یا سنگ میزند و طبق دستور بالا عمل می کند 

توضیح المسائل جامع ج یک مساله 846

موضوع قفل شده است