کمک ناخواسته به اسرائیل

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کمک ناخواسته به اسرائیل

سلام
تمام مراجع کاری رو که سودش مستقیم یا غیر مستقیم به اسرائیل برسه رو حرام میدونند.

 

اینجا لیست کشور هایی هست که با اسرائیل صادرات و واردات دارند.

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ISR/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country

 

طبق آمار در سایت بالا شما تقریبا در هر کشوری در دنیا کاری بکنین ناچار به پرداخت مالیات هستین که قسمتی از اون به اسرائیل میره.

میلیون ها مسلمان در آمریکا مالیت میدن که قسمتی از مالیات مستقیم به عنوان کمک به اسرائیل داده میشه.

یعنی شما در چین, ژاپن یا پاکستان هم مالیات بدید قسمتی از مالیات توسط دولت به اسرائیل داده میشه برای واردات.

پس حتی اگر شریف ترین شغل رو هم داشته باشین بازم غیر مستقیم از قبال شغل شما به اسرائیل کمک میشه.

 

من شخصا به دولت آمریکا سالهاست مالیات میدم و میدونم قسمتی از مالیات به اسرائیلی های کودک کش داده میشه. موضوع خود کار نیست, مالیاتی هست که به اجبار باید پرداخت بشه. و به هر دری زدم کسب و کار رو جمع کنم و در عوض توی ایران کسب و کاری داشته باشم اصلا تا به حال میسر نشده.
دفتر مرجع تقلید تماس میگیرم میفرمایند اگر قسمتی از مالیات پرداختی به اسرائیل داده میشه پس پرداخت مالیات حرامه. اما هیچکس نمیگه من اگر مالیات نپردازم کسب و کارم جمع میشه بعد شکم خانواده رو چطور سیر کنم و خرج زندگی و قبض ها و بسیاری مخارج دیگر رو چطور تامین کنم.
من الآن جز پرداخت این مالیات ها در این زمان چاره دیگه ای ندارم. پرداخت نکنم زندگیمون فلج میشه.

گیر کردم. روزه میگیرم اما افطار نمیتونم. نماز میخونم اما خودم رو لعنت میکنم. شرایط به شدت برام سخته.

لطفا اگر چیزی در این رابطه میدونین کمکم کنین.
مرجع: رهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام
تمام مراجع کاری رو که سودش مستقیم یا غیر مستقیم به اسرائیل برسه رو حرام میدونند.

اینجا لیست کشور هایی هست که با اسرائیل صادرات و واردات دارند.

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ISR/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country

طبق آمار در سایت بالا شما تقریبا در هر کشوری در دنیا کاری بکنین ناچار به پرداخت مالیات هستین که قسمتی از اون به اسرائیل میره.

میلیون ها مسلمان در آمریکا مالیت میدن که قسمتی از مالیات مستقیم به عنوان کمک به اسرائیل داده میشه.

یعنی شما در چین, ژاپن یا پاکستان هم مالیات بدید قسمتی از مالیات توسط دولت به اسرائیل داده میشه برای واردات.

پس حتی اگر شریف ترین شغل رو هم داشته باشین بازم غیر مستقیم از قبال شغل شما به اسرائیل کمک میشه.

من شخصا به دولت آمریکا سالهاست مالیات میدم و میدونم قسمتی از مالیات به اسرائیلی های کودک کش داده میشه. موضوع خود کار نیست, مالیاتی هست که به اجبار باید پرداخت بشه. و به هر دری زدم کسب و کار رو جمع کنم و در عوض توی ایران کسب و کاری داشته باشم اصلا تا به حال میسر نشده.
دفتر مرجع تقلید تماس میگیرم میفرمایند اگر قسمتی از مالیات پرداختی به اسرائیل داده میشه پس پرداخت مالیات حرامه. اما هیچکس نمیگه من اگر مالیات نپردازم کسب و کارم جمع میشه بعد شکم خانواده رو چطور سیر کنم و خرج زندگی و قبض ها و بسیاری مخارج دیگر رو چطور تامین کنم.
من الآن جز پرداخت این مالیات ها در این زمان چاره دیگه ای ندارم. پرداخت نکنم زندگیمون فلج میشه.

گیر کردم. روزه میگیرم اما افطار نمیتونم. نماز میخونم اما خودم رو لعنت میکنم. شرایط به شدت برام سخته.

لطفا اگر چیزی در این رابطه میدونین کمکم کنین.
مرجع: رهبر

با سلام وتشکر از ارتباط شما

 در فرض سؤال پرداخت مالیات بر اساس مقررات کشورها که به اجبار دریافت می شود، اشکال ندارد.

 

استفتا کتبی از دفتر

موضوع قفل شده است