کفاره این کار چیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کفاره این کار چیست؟

سلام ووقت بخیر
اگر همسرم (خانمم) قسمتی از بازوی من را گاز بگیرد یا میشکون بگیرید وخون مردگی ویا زخم ایجاد شود
کفاره ای بر گردن این خانم میاد؟
برای هر کدوم از دو فرض چقدر است؟ وکفاره را به چه کسی باید بدهد
مرجع رهبری وسیستانی

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

عبد آبق;923321 نوشت:
سلام ووقت بخیر
اگر همسرم (خانمم) قسمتی از بازوی من را گاز بگیرد یا میشکون بگیرید وخون مردگی ویا زخم ایجاد شود
کفاره ای بر گردن این خانم میاد؟
برای هر کدوم از دو فرض چقدر است؟ وکفاره را به چه کسی باید بدهد
مرجع رهبری وسیستانی

اگر کسی خسارت و جنایت بدنی به کسی وارد کند ولو در حد سرخ شدن جای ان، دیه دارد و دیه را باید بکسی داد که جنایت بر او وارد شده
اما مقدار دیه ان: اگر سرخ شود سه چهارم دینار شرعی است که برابر است با نه شانزدهم مثقال بازاری طلا.(یعنی قیمت یک مثقال طلا را در بازار ضرب در نه شانزدهم کنید)
در صورتی که سیاه شود سه دینار شرعی که برابر است با نه چهارم مثقال بازاری
و در صورتی که سبز شود و سیاه نشود یک و نیم دینار شرعی که برابر است با نه هشتم مثقال بازاری طلا

اما در زخم:اگر در سر و صورت باشد :
اگر پوست كنده شود(حارصه)، مانند خراشيدگى- بدون خون آوردن-. و در آن يك شتر مى‌باشد(یک صدم دیه ی کامل ).
اگر مختصرى داخل گوشت شود و با آن، خون بيرون ‌آيد(دامیه)- كم باشد يا زياد بعد از آنكه مختصرى در گوشت داخل شود-. دو شتر مى‌باشد.(دو صدم دیه ی کامل )
اگر زياد در گوشت داخل شده باشد، ليكن به مرتبه سمحاق (كه متأخرا ذكر مى‌شود) نرسد(متلاحمه) سه شتر است.(سه صدم دیه کامل )
و اگر در سایر اعضا و جوارح باشد :
همان درصد های فوق از دیه ی اعضا محاسبه میشود ،یعنی مثلا دیه ی دست یک دوم دیه ی کامل است پس در حارصه ی وارد شده بر دست یک در صد از یک دوم دیه کامل محاسبه میشود.
یا در حارصه ی انگشت شصت با توجه یه اینکه دیه ی هر انگشت یک دهم دیه ی کامل است :
دیه ی ان یک صدم از یک دهم دیه ی کامل است. و به همین ترتیب بقیه ی اعضا ...
________________________________________
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

موضوع قفل شده است