کرک نرم افزار مشترک امریکا و آلمان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
کرک نرم افزار مشترک امریکا و آلمان

سلام
نرم افزار هایی که سازنده آن متعلق به کشورهای حربیست کرک اون مشکلی ندارد
اما مثلا آلمان دشمن حربی نیست و برخی از نرم افزار ها ساخته مشترک آمریکا و آلمان هست و با خرید اون سودش به هر دو کشور میرسد.
در اینصورت میشود این نرم افزار را کرک کرد؟
مکارم
با تشکر