کد و نوای صوتی مهدویت سری اول

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
کد و نوای صوتی مهدویت سری اول

(محمود کریمی) – من بلا گردون روی دلرباتم
(محمود کریمی) – عمری در آرزوی وصال تو سوختیم
(سعید حدادیان) – حیفه که ناز قدمها رو سر زمین بشینه
(سعید حدادیان) – آه ای خدا خسته شدم از توبه‌های الکی
(سعید حدادیان) – ز دست دیده و دل هردو فریاد – سبک دشتی
(سعید حدادیان) – بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است
(محمد رضا طاهری) – اگر تا قیامت عذابم کنی
(محمد رضا طاهری) – مرا ز رحمت و لطف و عطا پذیرفتی
(محمد رضا طاهری) – با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش
این جشنها برای من آقا نمی شود
(محمد رضا طاهری) – این دل که شد ز روز ازل مبتلای تو
منم سرگشته حیرانت ای دوست – حسین کشتکار بوشهری
موسیقی زمینه؛ او خواهد آمد، با کوله باری از عدالت
زیارت امام زمان(عج) ۱ – فرهمند آزاد
دعا در زمان غیبت امام زمان(عج) – فرهمند آزاد
اذان انتظار (فایل به صورت MP3 می‌باشد)
استغاثه به امام زمان(عج) – فرهمند آزاد)
دعای عهد – فرهمند آزاد)