کد ذکر ايام هفته و احاديث رسول اکرم(ص) براي وبلاگ

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کد ذکر ايام هفته و احاديث رسول اکرم(ص) براي وبلاگ

سلام
انجمن گفتگوی شیعی دو کد جاوا برای وبمستران عزیز تهیه کرده که میتوانید از آنها در وبلاگ و یا وبسایت خود استفاده نمایید

کد اول:
ذکر ایام هفته

 </p>
<script language="Javascript" src="http://talkshia.com/java/zekr/1/zekr.js"></script><p>
این کد ذکر ایام هفته را کنار وبلاگ شما قرار میدهد
<br />
<table width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" border ="0" style="position:absolute; right:1; top:1;width:150;border:1px solid #C0C0C0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white" dir="ltr" id="bloghelp"><br />
<tr><br />
<td width="20"></td>
<p><br />
<td width="80" align="center" height="18"><span style="color: #000080">ذکر ایام هفته</span></td>
<p><br />
<td width="20" align="right" style="padding-right:2px"><a style="color:#FF0000; text-decoration: none;font-weight:bold" href="javascript:void(0)" onclick="document.getElementById ('bloghelp').style.display='none'" > X</a></td>
<p></tr>
<p><br />
<tr><br />
<td width="100%" colspan="3" height="200" style="border-top: 1px solid #C0C0C0"> <br />
<p align="center"> </p>
<script language="Javascript" src="http://talkshia.com/java/zekr/1/zekr.js"></script><p> </p>
<p> </td>
<p></tr>
<p></table>
<p>  >
عکس نمونه از کد:

کد دوم:
چهل حدیث از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ع)

</p>
<script language="Javascript" src="http://talkshia.com/java/payambar/paymabar.js"></script><p>  
برای قرار دان در کنار وبلاگ از این کد استفاده کنید:
<br />
<table width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" border ="0" style="position:absolute; right:1; top:1;width:150;border:1px solid #C0C0C0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white" dir="ltr" id="bloghelp"><br />
<tr><br />
<td width="20"></td>
<p><br />
<td width="80" align="center" height="18"><span style="color: #000080">چهل حدیث از پیامبر</span></td>
<p><br />
<td width="20" align="right" style="padding-right:2px"><a style="color:#FF0000; text-decoration: none;font-weight:bold" href="javascript:void(0)" onclick="document.getElementById ('bloghelp').style.display='none'" > X</a></td>
<p></tr>
<p><br />
<tr><br />
<td width="100%" colspan="3" height="200" style="border-top: 1px solid #C0C0C0"> <br />
<p align="center"> </p>
<script language="Javascript" src="http://talkshia.com/java/payambar/paymabar.js"></script><p> </p>
<p> </td>
<p></tr>
<p></table>
<p>  >
عکس نمونه از کد:

persianboy;282230 نوشت:
عکس نمونه از کد:

لطفا عکس روز های دیگر هفته را نیز بگذارید