جمع بندی کدام تفسیر بهتر است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کدام تفسیر بهتر است؟

با سلام

برای کسی که تازه می خواد تفسیر بخونه خواندن کدوم تفسیر توصیه میشه ؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد خاتم

victoryone;696005 نوشت:
با سلام

برای کسی که تازه می خواد تفسیر بخونه خواندن کدوم تفسیر توصیه میشه ؟

با سلام خدمت شما

این تفاسیر برای کسی که تازه می خواهد آشنا با تفاسیر قرآن شود، توصیه می شود.

1. تفسیر نور : مؤلف_ حجة الاسلام و المسلمین آقای قرائتی

2. تفسیر نسیم حیات : مؤلف_ جناب آقای ابوالفضل بهرام پور

3. تفسیر نمونه : مؤلف _ حضرت آیة الله مکارم شیرازی

پرسش:
برای کسی که تازه می خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است.؟

پاسخ:

این تفاسیر برای کسی که می خواهد آشنا با تفاسیر قرآن شود، توصیه می شود.
1. تفسیر نور: مؤلف_ حجة الاسلام و المسلمین آقای قرائتی
2. تفسیر نسیم حیات: مؤلف_ جناب آقای ابوالفضل بهرام پور
3. تفسیر نمونه: مؤلف _ حضرت آیة الله مکارم شیرازی

موضوع قفل شده است